II Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy G±bin
Dodane przez admin dnia Styczeń 27 2016 12:08:42
Już 7.II. 2016 roku zostanie rozegrany II TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GˇBIN. Organizatorami s± LKS Unia Czermno oraz Burmistrz Miasta i Gminy G±bin. Cał± inicjatywę wspiera Pizzeria "Folk" z G±bina. Patronat medialny zawodów przypadł...P-LIDZE. Regulamin i podział na grupy w rozwinięciu...
Rozszerzona zawarto¶ć newsa
PODZIAŁ NA GRUPY/ TERMINARZ

GRUPA A
Unia Czermno, Błękitni G±bin, FC Dobrzyków, GKS Bedlno, Mazur Gostynin, Szopen Sanniki

GRUPA B
Lwówianka Lwówek, Skradrobin.eu, ULKS Ciółkowo, Wisła Główina-Sobowo, Tłuchowia Tłuchowo, Delta Słupno

Harmonogram gier

Grupa A
1. 9.00 - 9.12 Unia Czermno - FC Dobrzyków
2. 9.13 - 9.25 Błękitni G±bin - Szopen Sanniki
3. 9.26 - 9.39 GKS Bedlno - Mazur Gostynin
4. 9.40 - 9.52 FC Dobrzyków - Mazur Gostynin
5. 9.53 - 10.05 Szopen Sanniki - GKS Bedlno
6. 10.06 - 10.18 Unia Czermno - Błękitni G±bin
7. 10.19 - 10.31 Błękitni G±bin - FC Dobrzyków
8. 10.32 - 10.44 GKS Bedlno - Unia Czermno
9. 10.45 - 10.57 Mazur Gostynin - Szopen Sanniki
10. 10.58 - 11.10 FC Dobrzyków - Szopen Sanniki
11. 11.11 - 11.23 Unia Czermno - Mazur Gostynin
12. 11.24 - 11.36 Błękitni G±bin - GKS Bedlno
13. 11.37 - 11.49 GKS Bedlno - FC Dobrzyków
14. 11.50 - 12.02 Mazur Gostynin - Błękitni G±bin
15. 12.03 - 12.15 Szopen Sanniki - Unia Czermno


Grupa B
1. 13.00 - 13.12 Lwówianka - Skradrobin.eu
2. 13.13 - 13.25 ULKS Ciółkowo - Wisła Sobowo
3. 13.26 - 13.38 Tłuchowia - Delta Słupno
4. 13.40 - 13.52 Skradrobin.eu - Delta Słupno
5.13.53 - 14.05 Wisła Sobowo - Tłuchowia
6. 14.06 - 14.18 Lwówianka - ULKS Ciółkowo
7. 14.19 - 14.31 ULKS Ciółkowo - Skradrobin.eu
8. 14.32 - 14.44 Tłuchowia - Lwówianka
9. 14.45 - 14.57 Delta Słupno - Wisła Sobowo
10. 14.58 - 15.10 Skradrobin.eu - Wisła Sobowo
11. 15.11 - 15.23 Lwówianka - Delta Słupno
12. 15.24 - 15.36 ULKS Ciółkowo - Tłuchowia
13. 15.37 - 15.49 Tłuchowia - Skradrobin.eu
14. 15.50 - 16.02 Delta Słupno - ULKS Ciółkowo
15. 16.03 - 16.15 Wisła Sobowo - Lwówianka


REGULAMIN TURNIEJU

REGULAMIN TURNIEJU HALOWEGO W PIŁKĘ NOŻNˇ
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GˇBIN 2016r.

1. Cel turnieju:
- popularyzacja piłki nożnej jako sportu dla każdego.

2. Organizatorzy:
- Burmistrz Miasta i Gminy G±bin,
- LKS Unia Czermno.

3. Termin i miejsce:
- turniej odbędzie się w dniu 07-02-2016 roku, od godz. 9:00 (niedziela),
- mecze rozgrywane będ± w hali Gimnazjum w G±binie.
- sędziowie zawodów - Jacek Marciniak, Jacek Szymczak

4. Zasady uczestnictwa:
- W zawodach uczestnicz± 12 osobowe zespoły,
- Zawodnicy musz± być zgłoszeni na imiennej li¶cie,
ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA UCZESTNIKÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZʦLIWYCH WYPADKÓW!
DRUŻYNY MUSZˇ POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE
I W/W UBEZPIECZENIE UMOŻLIWIAJˇCE UCZESTNICTWO W TURNIEJU CO KIEROWNIK DRUŻYNY GWARANTUJE WŁASNYM PODPISEM NA LI¦CIE ZGŁOSZENIOWEJ.
KAŻDA DRUŻYNA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK DOKONUJE WPŁATY WPISOWEGO W WYSOKO¦CI 150 ZŁ. U ORG. TURNIEJU.

5. System gier:
- drużyny poprzez losowanie podzielone s± na dwie grupy (A i B), w których rozgrywaj± mecze " każdy z każdym" w grupie.
Punktacja 3 pkt - zwycięstwo; 1 pkt- remis ; 0 pkt- porażka
- o kolejno¶ci w grupie decyduje:
a) większa liczba zdobytych punktów,
b) bezpo¶redni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami ( wynik tego meczu),
c) przy równej ilo¶ci punktów, korzystniejsza różnica strzelonych i straconych bramek,
d) większa ilo¶ć strzelonych bramek,
e) dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej zespołów z tak± sam± ilo¶ci± punktów.

*po rozegraniu meczów grupowych, dwa pierwsze zespoły z pierwszej grupy rozegraj± półfinały z dwoma pierwszymi drużynami z grupy drugiej (na krzyż). Drużyny, które zajęły 3 miejsca w obu grupach, zagraj± mecz o miejsca 5-6. Przegrani z półfinałów rozegraj± mecz o 3 miejsce. Zwycięzcy z półfinałów zagraj± w finale i będzie to ostatni mecz turnieju, Pozostałe zespoły zostan± sklasyfikowane na dalszych miejscach wg. miejsc zajętych po rozgrywkach grupowych.
*o kolejno¶ci w turnieju decyduje bezpo¶redni pojedynek między zainteresowanymi drużynami,
*w meczach o miejsca (5-6), (3-4), półfinałowych i finale w przypadku remisu odbędzie się konkurs rzutów karnych (po 3). Jeżeli trzy serie rzutów karnych nie wyłoni± zwycięzcy, drużyny strzelaj± na przemian do pierwszego błędu (zasada "nagła smierć").

6. Zasady gry:
- drużyna składa się z 5 zawodników, z których jeden jest bramkarzem.
- ilo¶ć zmian "w locie" z możliwo¶ci± powrotu zmienionego zawodnika-podczas meczu jest nieograniczona, za wyj±tkiem bramkarza, który może być wymieniony podczas przerwy w grze.
- zmiany "w locie" mog± być dokonywane tylko w strefie zmian, w czę¶ci boiska przeznaczonej dla zawodników rezerwowych.

7. Ubiór zawodnika:
- standardowe wyposażenie zawodników musi składać się z koszulki, spodenek, skarpet i obuwia sportowego.

8. Czas trwania gry: 1x12 min bez przerwy

9. Kary indywidualne:
- upomnienie (żółta kartka) powoduje 2-minutowe osłabienie drużyny,
- wykluczenie (czerwona kartka) powoduje osłabienie drużyny do końca meczu,
- o pozostałych wykluczeniach decyduje organizator.

10. Rzuty wolne:
- podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej maj± obowi±zek znajdować się co najmniej 5 m od piłki, do czasu jej zagrania.
- jeżeli drużyna nie wykona rzutu wolnego w ci±gu 4 sekund, sędzia dyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.

11. Rzut karny:
- rzut karny wykonuje się z punktu oddalonego 7m od linii bramkowej.

12. Rzut z autu:
- rzut z autu wykonuje się nog± a wykonawca rzutu w momencie wprowadzenia piłki do gry musi mieć umieszczone stopy za lini± boczn± boiska,
- piłka nieruchomo leży na linii bocznej, b±dĽ za lini±- czas na wykonanie rzutu do 4 sekund,
- zawodnicy drużyny przeciwnej winni się znajdować co najmniej 2 m od miejsca z którego wykonywany jest rzut z autu.

13. Rzut od bramki:
- rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza , który stoj±c w obrębie własnego pola karnego wprowadza ręk± piłkę do gry. Piłka jest w grze, gdy całym obwodem przekroczy linie pola karnego.

14. Postanowienia końcowe:
- uczestnicy bior± udział w turnieju na odpowiedzialno¶ć własn±,
- obowi±zuje zakaz gry w¶lizgiem (oprócz bramkarza który wykona tak± interwencję we własnym polu karnym),
- piłkę odbit± od sufitu wznawia się rzutem wolnym po¶rednim z miejsca wskazanego przez sędziego zawodów,
- gra odbywa się na boisku do piłki ręcznej bez wykorzystania band,
- organizator zapewnia sędziów, opiekę medyczn±, napoje, skromny poczęstunek dla zawodników, puchary za miejsca I-III i dyplomy za pozostałe lokaty.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator turnieju.