Podziękowanie
Dodane przez admin dnia Grudzień 02 2015 20:05:56
Nowo wybrany zarz±d MKS Błękitni G±bin dziękuje Panu Andrzejowi Dakowskiemu za kilkuletni± pracę w klubie.
Cieszymy się Andrzeju że udostępniłe¶ wszystkie narzędzia potrzebne do dalszego funkcjonowania tej strony. Mamy nadzieję że nie będziesz miał zastrzeżeń do jej prowadzenia. Liczymy na dalsz± współpracę i Twoj± pomoc. Pozdrawiamy!!!