Nowe władze w MKS Błękitni G±bin
Dodane przez admin dnia Listopad 20 2015 12:44:08
W ¶rodę, 18 listopada 2015 o godz. 17:00 odbyło się Walne Zebranie Członków MKS Błękitni G±bin. Dotychczasowy Zarz±d Klubu podał się do dymisji. Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz.
Prezesem Klubu został wybrany Wojciech Ziarkowski
W skład Zarz±du weszli: Michał Puternicki, Dariusz Krajewski, Mariusz Opasiński, Łukasz Górski, Mateusz Olejnik i Bartosz Chyra.
Komisja Rewizyjna to: Krzysztof Sawicki, Krystian Wasilewski i Maciej Jankowski.
Gratulujemy!